Documentation
Gentleman

MAGDALENA KARPIŃSKA | Gentelmen, wind is blowing. There won't be any game in the forest. | Panowie, wiatr hula. Zwierzyny tam nie będzie.

7/04/2011 – 22/04/2011 Emdes Gallery, Wrocław, Poland

fot. Piotr Blajerski